Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Korting op kosten incontinentiemateriaal in woonzorgcentra geïndexeerd
​In de nationale overeenkomst tussen ROB/RVT en de verzekeringsinstellingen is voorzien dat de instellingen, waar de kost van het incontinentiemateriaal is inbegrepen in de huisvestingsdagprijs, aan de verzekeringsinstellingen een bijkomende tegemoetkoming van 0,30 euro per dag mogen factureren voor de financiering van de korting op het incontinentiemateriaal. Die tegemoet­koming wordt op de kostennota ten laste gelegd van de verzekeringsinstelling van de rechthebbende, onder het pseudocodenummer 763593. Op de factuur voor de rechthebbende wordt dat bedrag uitdrukkelijk afgetrokken van het persoonlijk aandeel van de patiënt in de huisvestingsprijs.

Dit bedrag is gekoppeld aan de spilindex 112,72 in de basis 2004 = 100 en wordt aangepast krachtens de bepalingen van de wet van 1 maart 1977 houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. Omwille van de indexoverschrijding heeft de rechthebbende vanaf 1 juni 2017 recht op 0,33 euro korting. De instellingen mogen eveneens vanaf deze datum de tegemoetkoming factureren aan de verzekeringsinstellingen.

Omzendbrief ROB-RVT 2017/1 RIZIV

Navigatie