Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Kinderopvang: OCMW-tarief en subsidiebedragen geïndexeerd
​O​CMW's hebben de mogelijkheid om ouders die gebruik maken van inkomensgerelateerde opvang een OCMW-tarief toe te kennen als zij het berekende inkomenstarief of individueel verminderde tarief niet kunnen betalen.

De tarieven die het OCMW kan toekennen, worden jaarlijks geïndexeerd. Hieronder vind je een overzicht van de OCMW-tarieven – bedrag 2018:

  • Het tarief 'helft van het berekend tarief' (met een minimum van € 5,15);
  • Het tarief 'standaard minimum tarief' (€ 5,15)
  • Het tarief 'laagst mogelijke tarief' (€ 1,62)

In de Excel van Kind en Gezin met de subsidiebedragen kinderopvang baby's en peuters vind je alle geïndexeerde bedragen inkomenstarief voor 2018.

De mogelijkheid tot het toekennen van een OCMW-tarief biedt OCMW's een extra instrument in een actief activeringsbeleid. Bovendien kan dit ook een krachtig instrument zijn in de strijd tegen kinderarmoede en in de strijd tegen armoede bij vrouwen. De VVSG is blij dat uit de OCMW-barometer van VVSG blijkt dat reeds heel wat OCMW's vandaag OCMW-tarieven toekennen.

Samen ontvingen de 149 OCMW's die de OCMW-barometer invulden 881 aanvragen voor een attest OCMW-tarief in 2016. Hiervan kregen 759 aanvragen ontvingen een positief antwoord (86,15%). Er werden 73 attesten 'helft van het berekend tarief' toegekend, 622 attesten 'laagst mogelijke tarief' en 64 attesten 'standaard minimum tarief' toegekend. De Vlaamse OCMW's kennen dus niet alleen het vaakst het 'laagst mogelijke tarief' toe, maar doen dit ook meer dan in 2015.

​De VVSG bundelde de belangrijkste informatie over het individueel verminderd tarief, OCMW-tarief en de rol van de OCMW's in een nota.  

Meer weten? Sofie Delcourt, stafmedewerker kinderopvang, sofie.delcourt@vvsg.be.

​​

Navigatie