Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Bovenlokale sportinfrastructuur: nieuwe subsidieoproep verdeelt 25 miljoen euro
​Eind september 2017 sloot de eerste indienronde in het kader van het Decreet Bovenlokale Sportinfrastructuur (inforumnr. 311326) af, waarbij 44 projecten samen meer dan 20 miljoen euro steun kregen van Vlaams minister van Sport Muyters. Vlaanderen subsidieert maximum 30 % van het investeringsbedrag van bovenlokale nieuwbouwprojecten en renovaties. De volgende oproep kent als deadline 31 maart 2018, en opnieuw kent Vlaanderen 25 miljoen toe.

ISB zorgt voor infosessies en begeleiding op maat, maar wie nu nog wil instappen moet zich reppen. Deze decretale regeling zal ook in 2019 van toepassing zijn. Kandidaten die zichzelf meer tijd willen gunnen, informeren zich het best nu al en kunnen indien gewenst al deelnemen aan workshops.

Voor info over dit decreet en indienformulieren kunt u terecht bij Sport Vlaanderen.

Voor info over het begeleidingsaanbod van ISB vzw kunt u terecht bij lien.vanbelle@isbvzw.be.

Navigatie