Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Huurwaarborglening nogmaals goedgekeurd
Eén van de grote wijzigingen in het Vlaams Woninghuurdecreet is de verhoging van het maximale bedrag van de huurwaarborg van twee maanden naar drie maanden huur. De Vlaamse regering werkte daarom een huurwaarborglening uit, die de toegang tot de private woninghuurmarkt ook mogelijk moet houden voor de financieel zwakkere huishoudens.

Na advies van de Vlaamse Woonraad werd deze regeling vorige week een tweede keer principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Nu is het aan de Raad van State om zich te buigen over het besluit. De tekst die nu voorligt, vertoont geen grote wijzigingen ten opzichte van het eerste principieel goedgekeurde besluit. Herlees de reactie van de VVSG op het ontwerp van toen in het nieuwsbericht en de bijbehorende nota.  

Het ontwerp van het Vlaams Woninghuurdecreet zelf is twee weken geleden, na indiening van verschillende amendementen, door de commissie wonen in het Vlaams Parlement aangenomen. Nu volgt een bespreking en stemming in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement. Het Vlaams Woninghuurdecreet treedt in werking op 1 januari 2019.

 

Navigatie