Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Huurprijsberekening door sociale verhuurders moet uniform
​De minister van Wonen wil dat elke sociale verhuurder dezelfde huurprijsberekening hanteert. Dat is zo bepaald in het kaderbesluit sociale huur van 12 oktober 2007.

Tot nog toe gebeurt de berekening bij het Vlaams Woningfonds en de lokale besturen die sociale woningen verhuren, echter nog op een andere manier dan bij de sociale huisvestingsmaatschappijen. Dit najaar start de Vlaamse overheid met de omschakeling om alle sociale verhuurders (uitgezonderd de sociale verhuurkantoren) de huurprijs op termijn op dezelfde wijze te laten berekenen. 

Om dit voor te bereiden zal het Agentschap Wonen Vlaanderen de nodige data verzamelen bij de lokale besturen. Het is immers van belang dat de effecten van een andere huurprijsberekening voor zowel het lokaal bestuur als de verhuurder (vaak het OCMW) en de huurder op voorhand duidelijk zijn. De lokale besturen worden hierover binnenkort aangeschreven.

De VVSG benadrukt dat de overgang naar een nieuwe huurprijsberekening voor de lokale besturen op een transparante manier moet verlopen, waarbij zij voldoende ondersteuning en tijd krijgen van de Vlaamse overheid. Bovendien vraagt de VVSG erover te waken dat de lokale besturen geen – of geen buitensporige – extra kosten zouden maken voor de overgang naar een andere huurprijsberekening. Als de andere berekeningswijze tot minder inkomsten zou leiden voor het lokale bestuur, dan moet er voorzien kunnen worden in compensatie.

Navigatie