Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Houvast voor bestuurders van een sociaal verhuurkantoor
Het idee achter een Sociaal Verhuurkantoor (SVK) is lumineus en toch heel eenvoudig. Het SVK huurt als huurder een woning op de private huurmarkt en verhuurt deze woning vervolgens verder, waardoor de verhuurder een solvabele huurder krijgt die zorgt dat de huur betaald wordt en het wettelijk onderhoud van de woning opgevolgd wordt. Bij het verder verhuren, richten de SVK’s zich tot de woningzoekenden die het moeilijk hebben op de woninghuurmarkt. Het SVK staat deze onderhuurders bij door hen te ondersteunen in hun rechten en hen te wijzen op hun plichten. Deze huurdersbegeleiding vormt de centrale taak van het SVK.

Om dit te kunnen bewerkstellingen is de hulp nodig van bekwame mensen die zich dagelijks met hart en ziel inzetten voor de goede werking van het SVK. Uiteraard moet er ook iemand aan het roer staan van deze geoliede machine. Deze taak is niet enkel en alleen weggelegd voor de coördinator van het SVK, ook de bestuursorganen van het SVK spelen hierin een cruciale rol.

Deze handleiding wil jouw rol en belang als bestuurder van het SVK schetsen.

Navigatie