Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Hoeveel Gemeentefonds kreeg elke Vlaamse gemeente in 2018?
​394 euro per inwoner kregen de Vlaamse gemeenten voor 2018 uit het Gemeentefonds, maar dat gemiddelde verbergt door het spel van de verdeelcriteria grote verschillen tussen de besturen. Het totale bedrag steeg naar bijna 2,584 miljard euro.

Wat elke Vlaamse gemeente krijgt uit het Gemeentefonds hangt af van tal van factoren: een aantal grotere steden en kustgemeenten krijgen een voorafname, en daarnaast spelen criteria zoals de centrumfunctie, de fiscale draagkracht, de open ruimte en een aantal sociale maatstaven. Op basis van de gegevens van het Agentschap Binnenlands Bestuur heeft de VVSG alle cijfers voor 2018 in één overzichtelijke tabel verwerkt, zodat elke gemeente tot op de euro het eigen bedrag en het belang van de diverse criteria kan narekenen

Het Gemeentefonds steeg ook in 2018 met 3,5%, of ruim 87 miljoen euro. Het huidige Gemeentefonds ging van start in 2003, met verdeelcriteria die sindsdien min of meer stabiel zijn gebleven. In een tweede tabel kunnen gemeenten nakijken hoe hun aandeel sindsdien geëvolueerd is, zowel in absolute cijfers, als per inwoner, en al dan niet rekening houdend met de evolutie van de inflatie.

In haar memorandum voor de verkiezingen van mei 2019 vraagt de VVSG een aangehouden groei van het Gemeentefonds met 3,5% per jaar, al was het maar om de almaar stijgende pensioenlasten het hoofd te kunnen bieden. De VVSG wil wel samen met de Vlaamse overheid en de lokale besturen nadenken over een actualisatie van de verdeelcriteria.

Jan Leroy

Navigatie