Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Hoe gastvrij is jouw gemeente? Vijfde editie 'Gastvrije Gemeente' van start
​Hoe gastvrij is jouw gemeente? Vijfde editie gastvrije gemeente van start
Vandaag start de vijfde editie van Gastvrije Gemeente. De campagne Gastvrije Gemeente 2018 is een organisatie van Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Cera en meer dan 40 partners (waaronder de VVSG en de OVSG). De campagne gaat op zoek naar gastvrije initiatieven voor asielzoekers en vluchtelingen. Ze verzamelt gemeenten, scholen, verenigingen,... die zich inzetten voor mensen op de vluchtzet inspirerende initiatieven in de bloemetjes met een Gastvrije Award
In het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen krijgt de campagne een extra tintje. De organisatoren dagen de politici uit om zich nadrukkelijk uit te spreken voor een gastvrije gemeente. Lokale initiatieven krijgen tips om het onthaal en de integratie van vluchtelingen op de politieke agenda te krijgen. Meer info over de campagne: www.gastvrijegemeente.be

Navigatie