Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Over de evaluatie van lokaal mondiaal beleid: publicatie resultaten
De ​​VVSG startte samen met het HIVA (KU Leuven) een lerend netwerk op rond evaluaties van lokaal mondiaal beleid. Acht Vlaamse (stedenband-)gemeenten namen tussen 2014 en 2016 deel aan dit traject. De resultaten van het traject werden in een publicatie 'Leren over Impact' gegoten. 

Tijdens het traject experimenteerden de gemeenten met verschillende methoden om de resultaten van internationale stedenbandprojecten te monitoren en te evalueren. De aangereikte methodieken kunnen echter ook worden gebruikt om impact te meten van acties die steden en gemeenten ondernemen in Vlaanderen in het kader van het lokaal mondiaal beleid. 

Deze publicatie werd opgemaakt in het Nederlands, Frans, Engels en Spaans.

Tambacounda - Sint-Niklaas (6).jpg
 

Navigatie