Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Nieuwe Codex Welzijn op het Werk: pas uw reglementen aan
Het ARAB is dood, lang leve de Codex over het Welzijn op het Werk

Vijfentwintig jaar geleden werd beslist om het oude Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming (Arab) te vervangen door de Codex over het Welzijn op het Werk. Dat werk is dit jaar voltooid. De nieuwe Codex verenigt de verschillende uitvoeringsbesluiten van de Wet Welzijn op het Werk van 4 augustus 1996. Ook lokale besturen moeten deze wetgeving volgen. De codex bestaat uit tien boeken.

  • Boek I. - Algemene beginselen van de codex over het Welzijn op het werk (Inforum nr. 311181);
  • Boek II. - Organisatorische structuren en sociaal overleg van de codex over het welzijn op het werk (Inforum nr. 311191);
  • Boek III. - Arbeidsplaatsen van de codex over het welzijn op het werk (Inforum nr. 311192);
  • Boek IV. - Arbeidsmiddelen van de codex over het welzijn op het werk (Inforum nr. 311198);
  • Boek V. - Omgevingsfactoren en fysische agentia van de codex over het welzijn op het werk (Inforum nr. 311203);
  • Boek VI. - Chemische, kankerverwekkende en mutagene agentia van de codex over het welzijn op het werk (Inforum nr. 311197);
  • Boek VII. - Biologische agentia van de codex over het welzijn op het werk (Inforum nr. 311184);

Boek VIII. - Ergonomische belasting van de codex over het welzijn op het werk (zie doc. nr. 311187);

  • Boek IX. - collectieve bescherming en individuele uitrusting van de codex over het welzijn op het werk (zie doc. nr. 311201);
  • Boek X. - Werkorganisatie en bijzondere werknemerscategorieën van de codex over het welzijn op het werk (zie doc. nr. 311194).

Op de prima website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg kan u de Codex over het Welzijn op het Werk in een overzichtelijke pdf raadplegen. Daar zijn ook concordantietabellen voor elk boek van de decaloog beschikbaar.

Werkgevers krijgen twee jaar tijd, dus tot 12 juni 2019, om hun documenten en reglementen in overeenstemming te brengen met de bepalingen van de nieuwe Codex. Intussen blijven de verwijzingen naar de bepalingen van de opgeheven uitvoeringsbesluiten geldig. Het nazicht doet u het makkelijkst aan de hand van dit lijstje met opgeheven besluiten.

Technische fiche: Codex over het Welzijn op het Werk van 28 april 2017, BS 2 juni 2017. In werking op 12 juni 2017. Inforum nr. 311358.

Marijke De Lange

Navigatie