Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Handleiding leegstandsbestrijding voor lokale besturen


​​Het beleid rond leegstand ligt sedert vorig jaar door de wijziging van het decreet Grond- en pandenbeleid volledig bij de gemeenten. Ter ondersteuning en inspiratie van de gemeenten hebben Agentschap Wonen Vlaanderen en VVSG een handleiding leegstand opgemaakt. Deze handleiding gaat  onder andere dieper in  op de reden om leegstand te bestrijden en in welk regelgevend kader dit kan gebeuren. Ook het vaststellen, de registratie,  de aanpak van en de belasting op leegstand wordt aangehaald.  In de handleiding is ook een modelfiche om leegstand vast te stellen terug te vinden.  Deze ondersteunende documenten worden op basis van feedback en ervaringen te gepasten tijde aangepast. Meer informatie vindt u op de website van Agentschap Wonen Vlaanderen en op de website van VVSG. Meer info bij Joris Deleenheer

Navigatie