Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Oproep tot 20 februari: Green Deal duurzame stedelijke logistiek
We roepen je graag nog een laatste keer op om een actie te registreren voor de Green Deal Duurzame Stedelijke Logistiek. Daarmee treed je toe tot één netwerk van organisaties die het efficiënt en emissievrij beleveren van Vlaamse steden willen bevorderen. Het kan nog tot 20 februari.  

Zij doen al mee: Bpost, Colruyt Group, DHL Express België, Rikolto, SOLVA / Streekoverleg Zuid Oost-Vlaanderen, Stad Antwerpen, Stad Mechelen.


Wat?

Een Green Deal is een vrijwillige overeenkomst tussen (private of publieke) partners en de Vlaamse overheid om samen een groene doelstelling na te streven. Net als verladers, transporteurs en ontvangers kunnen ook gemeentebesturen deelnemen aan deze Green Deal Duurzame Stedelijke Logistiek met een actie die

  • voertuigkilometers vermijdt
  • voertuigkilometers verschuift naar een andere transportmodus of minder druk tijdstip
  • of voertuigkilometers verschoont via zero-emissie-voertuigen

    Acties die inzetten op samenwerking en het verbinden van actoren rond dit thema zijn ook meer dan welkom.

 

De Green Deal wordt gecoördineerd door The Shift met de steun van de Koning Boudewijnstichting. The Shift werkt daarvoor samen met MOBI en een stuurgroep van ervaren partners: Departement Omgeving, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, BBL, VIL en VVSG.

Meer info: www.omgevingvlaanderen.be/green-deal-duurzame-stedelijke-logistiek.

Navigatie