Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Gezocht: afspraken over communicatie in jouw bestuur
Samen met de communicatieverantwoordelijke brengt de bevoegde burgemeester of schepen het lokaal communicatiebeleid op kruissnelheid. Heldere afspraken kunnen helpen om de communicatieve rolverdeling in deze tandem tussen politieke mandatarissen en communicatiemedewerkers scherp te stellen, en het communicatiebeleid beter te maken.

Goot jouw lokaal bestuur afspraken en richtlijnen over overheids- en politieke communicatie in een nota of kader voor het college en de administratie? Kortom vzw, de vereniging voor communicatie in overheid en social profit, verzamelt voorbeelden uit alle lokale besturen en koppelt graag naar jou terug.

Bezorg je afsprakennota aan Kortom-onderzoeker Eric Goubin via eric@kortom.be. Ook met vragen hieromtrent kun je bij hem terecht.

Kortom organiseert van 14 maart tot 4 april in samenwerking met de VVSG vijf inspiratie- en netwerkavonden voor burgemeesters en schepenen van communicatie. De 'tandem van het communicatiebeleid' komt daar ook prominent aan bod.

Navigatie