Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Gereglementeerde boekenprijs van kracht sedert 1 juli 2017
Sedert 1 juli is de gereglementeerde boekenprijs effectief van kracht. Na het decreet van 23 december 2016 houdende de invoering van een gereglementeerd boekenprijs is ook het uitvoeringsbesluit goedgekeurd door de Vlaamse Regering op voorstel van minister van Cultuur Sven Gatz. De zgn. 'vaste boekenprijs' wordt bepaald door de uitgever of importeur en geldt voor boeken die in Vlaanderen voor het eerst op de markt worden gebracht. Aan openbare bibliotheken kan de verkoper korting van maximaal 20% toekennen op de vastgestelde prijs (voor onderwijsinstellingen is dat maximaal 25%). Inmiddels is ook werk gemaakt van helpdesks. Er is een site voor de professionals, gekoppeld aan de isbn-databank. Via die site kunnen uitgevers en importeurs de gereglementeerde prijs ingeven. Die info stroomt door naar een publiek toegankelijke website, www.boekenprijs.be, waar de boekenliefhebber via diverse zoekmachines de gereglementeerde boekenprijs kan consulteren. Op die site is ook een uitgebreide FAQ toegevoegd over de nieuwe regeling voor de prijsbepaling van boeken. Hilde Plas​

Navigatie