Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Gemeenteraadsverkiezingen in vraag en antwoord
Op 14 oktober 2018 worden er ruim zevenduizend gemeente- en districtsraadsleden voor de volgende zes jaar gekozen: een hoogdag voor de lokale democratie, en een spannend moment voor de tienduizenden die strijden om een zetel in een raad om zich als gemeentelijk mandataris te engageren in hun lokale gemeenschap. Deze pocket is een praktische leidraad voor ieder kandidaat-gemeenteraadslid. Aangepast aan het nieuwe Decreet Lokaal Bestuur en het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet (met de wijzigingen sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2012) is hij niet alleen voor nieuwe kandidaten een nuttig naslagwerk, maar ook voor de uittredende mandatarissen. Vertrekkend van concrete situaties en voorbeelden geeft dit boekje u een antwoord op heel wat vragen waarmee een kandidaat-raadslid kan worden geconfronteerd. Het gidst u doorheen het arsenaal van voorwaarden, data, documenten, mechanismen en spelregels waaraan u moet voldoen om correct deel te kunnen nemen aan de verkiezingswedren.

Navigatie