Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Gemeenten leren van elkaar voor minder restafval
Jouw gemeente krijgen binnenkort een uitnodiging van ons om deel te nemen aan lerende netwerken rond afvalbeleid. De VVSG wil vergelijkbare gemeenten samenbrengen zodat ze informatie kunnen uitwisselen en van elkaar kunnen leren om het restafval verder te laten afnemen. Elke gemeente kreeg van Vlaanderen immers een maximale hoeveelheid restafval per inwoner per jaar opgelegd. In meerdere rondes zullen lokale besturen knelpunten en goede praktijken identificeren en informatie uitwisselen over specifieke thema's.

De lerende netwerken hebben niet hetzelfde doel als de visitaties van de OVAM. Die richten zich op een beperkte groep lokale besturen die nog ver verwijderd zijn van hun wettelijke restafvaldoelstelling. De lerende netwerken mikken op alle gemeenten die hun afvalbeleid willen optimaliseren door te leren van elkaar.

De indeling van de netwerken is dezelfde die Vlaanderen gebruikt in het afvalstoffenplan, en volgt de zogenaamde Belfiusclusters. Die delen gemeenten in door hen te vergelijken op 150 socio-economische factoren.

Elke gemeente krijgt een uitnodiging voor haar eerste clusterbijeenkomst in het voorjaar van 2019. Wil je graag meer weten? Neem contact op met de projectmedewerker lerende netwerken: eva.gijsegom@vvsg.be

Navigatie