Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Gemeenten willen meer fietsen


Gemeenten willen meer fietsen

Contact: Wout Baert, coödinator Fietsberaad Vlaanderen, wout.baert@fietsberaad.be, 0478 29 26 34

 

Uit een enquête die Fietsberaad Vlaanderen hield bij de Vlaamse gemeenten blijkt dat de meeste besturen sterker willen inzetten op de fiets. Zo hebben bijna alle gemeenten (95%) een mobilteitsplan dat plaats maakt voor fietsbeleid en investeren ze in fietspaden en andere fietsinfrastructuur. Ook initiatieven zoals schoolstraten komen er aan. Toch is er nog heel wat werk om mensen te overtuigen de fiets te nemen.

Fietsberaad Vlaanderen is het kenniscentrum voor fietsbeleid dat deze zomer werd opgericht in de schoot van de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten. Het centrum verzamelt, verspreidt en ontwikkelt kennis over fietsbeleid en steunt zo de gemeenten en andere overheden. Dit sluit aan bij de ambitie van Vlaams minister van mobiliteit Ben Weyts. Hij wil nog sterker inzetten op het gebruik van de fiets als hefboom naar een meer duurzaam mobiliteitsbeleid.

 

Fietsbeleid is echt beleid 


De opvallendste conclusie uit de enquête luidt dat zo goed als alle gemeenten beschikken over een mobiliteitsplan waarin het fietsbeleid specifiek is uitgewerkt. Gemeenten die niet investeren in fietsbeleid vormen de uitzondering (95% zegt te investeren in fietsinfrastructuur).

Voortrekkers inzake fietsbeleid zitten vaak in de centrumsteden. Maar ook een kleinere stad zoals Deinze, waar de aanpak rond stadsvernieuwing de motor vormde om ook aan de verkeersdoorstroming in de stad iets te doen, toont aan hoe je werk maakt van een echt fietsbeleid.

'Fietsbeleid is echt een thema voor kleine steden en gemeenten. Ook hier komt er immers druk op de beschikbare ruimte. Een goed lokaal fietsbeleid helpt gezinnen om een tweede wagen uit te sparen. Fietsen heeft alleen maar voordelen. Fietsers shoppen ook meer bij de lokale handelaars. Dat beseffen intussen ook vele lokale bestuurders.', zo zegt Jan Vermeulen, burgemeester van Deinze en voorzitter van de programmaraad van Fietsberaad Vlaanderen.

Uit de enquête blijkt ook dat de lokale inspanningen nog te veel versnipperd gebeuren. Slechts  één op vier gemeenten beseft dat inzetten op de fiets het detailhandelsbeleid kan stimuleren of dat het kan bijdragen aan het gezondheidsbeleid waar de gemeente op wil inzetten. Terwijl net daar de grote kansen liggen. Ook intern kan de ondersteuning van het fietsbeleid door de gemeentelijke diensten soms beter: in veel gemeenten (30%) zitten initiatieven verspreid over verschillende diensten of is er weinig ondersteuning door andere betrokken diensten (9%).

Lokale acties rond fietsbeleid vertonen daarom vaak weinig samenhang, terwijl die net nodig is om mensen te overtuigen de fiets te nemen.

 

Verkeersveiligheid en leefbaarheid 


Uit de bevraging blijkt verder dat gemeenten vooral een fietsbeleid willen voeren omwille van de vraag naar meer verkeersveiligheid en de uitdagingen rond het klimaat.

Uit de enquête blijkt verder dat de invoering van de zone 30 vrij algemeen aanvaard is. Ook plant één op vijf gemeenten de invoering van een 'schoolstraat', waarbij het autoverkeer in de straat voor de schoolpoort verboden is bij het begin en einde van de schooltijd. Het beperken of omleiden van het auto- en vrachtverkeer en het verminderen van parkeerplaatsen blijkt bij aanvang vaak een taboe. Maar eens die beleidskeuze is gemaakt, draait niemand de klok nog terug en weerklinken positieve geluiden. Onder andere Gent, Tervuren, Vilvoorde, Zwijndrecht en Wijnegem voerden de 'schoolstraat' in. 

De centrumsteden doen het vooral om de leefkwaliteit in buurten te verhogen en de verkeerscongestie in de stad te bestrijden. Ook het toenemend aantal cargo-bikes en elektrische fietsen blijkt vooral in de centrumsteden een uitdaging. Het bewijst dat een goede beleidsondersteuning nodig is om met de verschillende innovaties in de fietswereld rekening te kunnen houden.

 

Vlaamse fietstelweek in september 

 

Fietsberaad Vlaanderen wil gemeenten helpen om juiste beleidskeuzes te maken die het fietsbeleid ondersteunen door hen met elkaar in contact te brengen en goede paktijken te delen. Fietsberaad Vlaanderen plant een onderzoek naar de beveiligde voorrang voor fietsers op fietssnelwegen, zodat gemeenten het fietsgebruik nog veiliger en vooral aantrekkelijker kunnen maken.

In september zal Fietsberaad Vlaanderen ook een Vlaamse fietstelweek organiseren, waarbij fietsers zich laten volgen via een app. Die gegevens moet Fietsberaad Vlaanderen inzicht geven in de aantallen, de trajecten, de herkomst en bestemming en de snelheid van fietsers. Ze zullen voor alle partners in het fietsbeleid van onschatbare waarde zijn om fietsers te begrijpen en het fietsbeleid verder te ontwikkelen.

 

Contact

Fietsberaad Vlaanderen is het kenniscentrum voor fietsbeleid, dat werkt in de schoot van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten en is opgericht door de Vlaamse regering. Fietsberaad Vlaanderen staat in voor de uitwisseling, verspreiding  en ontwikkeling van praktische kennis over fietsgebruik. Het speelt in op de kennisbehoefte bij lokale overheden, studiebureaus en fietsprofessionals. Fietsberaad Vlaanderen wil op die manier, samen met haar partners, de dynamiek en ontwikkeling van het fietsbeleid versnellen. 

Fietsberaad Vlaanderen

Paviljoenstraat 9, 1030 Brussel
Tel 02 211 55 04, Gsm 0478 29 26 34
wout.baert@fietsberaad.be

www.fietsberaad.be 

Navigatie