Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Gemeenten innen voorschotten aanvullende personenbelasting
De Vlaamse gemeenten krijgen dit jaar nog 638,5 miljoen euro aan voorschotten voor de aanvullende personenbelasting (APB). De eerste schijf eind september was goed voor 159,6 miljoen euro. Dat blijkt uit cijfers die de FOD Financiën aan de VVSG bezorgde.

De gemeenten genieten sinds vorig jaar van een structureel voorschottensysteem voor de APB. Dat is nodig omdat de doorstortingen anders gelijk met het inkohieringsritme zouden lopen en dus zeer volatiel zouden zijn. Besturen krijgen hierdoor van september tot december 1/8e van de geraamde ontvangsten voor het aanslagjaar 2018. Van januari tot april worden de voorschotten opgetrokken tot 1/12e van dat bedrag.

De fiscus raamt de APB-ontvangsten voor de Vlaamse gemeenten voor het aanslagjaar 2018 dus op 1.995,2 miljoen euro. Ter vergelijking: tot nog toe inkohierde de fiscus voor het aanslagjaar 2017 een bedrag van 1.964,1 miljoen euro. Voor het aanslagjaar 2016 staat de teller op 1.972,3 miljoen euro. Het overgrote merendeel van de inkohieringen gebeuren tussen juli van het aanslagjaar en juni van het jaar erop.

Ben Gilot

Navigatie