Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Gemeenten houden in verkiezingsjaar belastingen stabiel
​264 gemeenten (86%) behouden in 2018 hun tarief van de aanvullende personenbelasting (APB) en van de opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV). Dat blijkt uit de resultaten van een bevraging die de VVSG deed bij alle Vlaamse gemeenten. 40 besturen laten één van de twee tarieven dalen. In twee gemeenten dalen beide tarieven. Eén gemeente laat het APB-tarief dalen en trekt het tarief van de OOV op. Twee gemeenten verhogen enkel het OOV-tarief.

Eén op de tien gemeenten verlaagt in 2018 de APB. De Vlaamse gemeenten gaan mee in de federale taxshift en laten de belastingen op arbeid dalen. De federale taxshift zorgt er zelfs voor dat de opbrengsten voor gemeenten kunnen dalen wanneer ze hun tarief niet veranderen, omdat de APB wordt geheven bovenop de dalende federale personenbelasting. 282 gemeenten laten het APB-tarief ongemoeid en incasseren dus dat verlies. De FOD Financiën raamde deze minderopbrengst bij ongewijzigd beleid op 35 miljoen euro voor alle Vlaamse gemeenten samen. Het gemiddelde APB-tarief daalt van 7,24% naar 7,21%.

18 gemeenten verlagen in 2018 de opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV). In 287 gemeenten blijft het OOV-tarief hetzelfde en drie gemeenten verhogen de OOV, al dan niet in combinatie met de afschaffing van andere belastingen. Gemeenten moeten in 2018 hoe dan ook het tarief aanpassen omdat het Vlaamse basistarief stijgt. Daardoor ronden verschillende gemeenten het tarief af naar het lagergelegen tiental. In onze analyse nemen we, om ergens de lijn te trekken, de grens van 2 opcentiemen: indien het tariefverschil meer bedraagt dan 2 opcentiemen nemen we ze hier mee als wijzigingen. Als men daarentegen de grens voor een belastingwijziging legt op 0,63 opcentiemen (1 opcentiem bij het oude basistarief), dan laten 41 gemeenten het OOV-tarief dalen. Het gemiddelde OOV-tarief daalt van 879 naar 877 opcentiemen.

Bekijk de tarieven voor het aanslagjaar 2018 en 2017.

Ben Gilot

Navigatie