Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Gemeenten ervaren de voordelen van het voorschottensysteem
De gemeenten ervaren duidelijk de voordelen van het structurele voorschottensysteem voor de aanvullende personenbelasting. De Vlaamse gemeenten zullen tegen maart 2018 voor in totaal 1,3 miljard euro aan voorschotten hebben doorgestort gekregen. Dat zal 190 miljoen meer zijn dan wanneer het voorschottensysteem niet zou zijn ingevoerd. Het voorschottensysteem zorgt dus niet alleen voor stabielere inkomsten, de gemeenten beschikken door de voorschotten ook sneller over een groter deel van de ontvangsten waar ze recht op hebben.

 

De gemeenten en de VVSG hebben jarenlang geijverd voor de invoering van zo'n structureel voorschottensysteem. Sinds september vorig jaar krijgen de gemeenten gedurende acht maanden een voorschot doorgestort op de ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting.

De voorschotten moeten geboekt worden als een thesaurievoorschot. Als besturen deze voorschotten ook budgettair als een ontvangst zouden mogen boeken, zou dit de stabiliteit van de jaarrekening ten goede komen en de meerjarenplanning eenvoudiger maken.

 

Ben Gilot

Navigatie