Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Gemeentelijke investeringen lijken te hernemen
​De meeste gemeenten zijn nog volop bezig met hun jaarrekening voor 2016. Die zal de komende maanden op de gemeenteraad worden geagendeerd. Toch hebben we vandaag al een vrij goed zicht op de grote lijnen van de uitgaven en ontvangsten van vorig jaar. Ten gevolge van Europese verplichtingen moeten gemeenten immers elk kwartaal rapporteren over de transacties van de voorbije drie maanden.

Uit de cijfers van de FOD Beleid en Ondersteuning blijkt nu dat de Vlaamse gemeenten in 2016 voor een bedrag van 1,2 miljard euro investeringen hebben gerealiseerd. Dat is 9,3% of ruim 100 miljoen euro meer dan in 2015. Ondanks die toename, blijft het investeringsvolume van de Vlaamse gemeenten relatief bescheiden. In 2010 (ook een vierde jaar van een gemeentelijke bestuursperiode) noteerden we een bedrag van 1.228 miljoen euro gemeentelijke investeringen. In reële termen (dus na aftrek van de inflatie) zitten we daar vandaag nog steeds onder. Opvallend is verder dat de investeringen van de Vlaamse OCMW's tussen 2015 en 2016 licht daalden, van 262 naar 253 miljoen euro.

Nog dit: ondanks de toegenomen investeringen laten de Vlaamse gemeenten met 485 miljoen euro een fors positief ESR-saldo noteren. Dat van de OCMW's is met ca. 14 miljoen ongeveer in evenwicht.

De komende maanden wordt het uitkijken of deze voorlopige cijfers ook bevestigd worden door de echte jaarrekeningen van de besturen.

Jan Leroy

Navigatie