Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Gemeentelijk advies over woonreservegebieden: tegen wanneer?
Eerder berichtten we over de vraag van Vlaanderen aan de gemeenten over woonreservegebieden. De VVSG vroeg het kabinet Schauvliege om verduidelijking over onder meer de timing en het 'statuut' van de bevraging.

In een e-mail van 19 juni verwijst het kabinet naar de vroegere conceptnota en naar de wens van minister Schauvliege om de gemeenten van onderuit hun visie te laten meedelen vooraleer Vlaanderen zelf de positieve en negatieve lijsten opstelt. De minister verwacht dat de resultaten van de bevraging een substantiële bijdrage leveren aan het verdere traject van het Ontwerp Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Gemeenten moeten 'de vooropgestelde timing van 7 juli 2017 ook binnen dat perspectief zien', aldus het kabinet.

Bestaat er over een welbepaald gebied op dit ogenblik geen consensus, dan blijft het mogelijk om 'op een later ogenblik, na een eventueel uitgebreider besluitvormingsproces in uw gemeente', de actuelere inzichten mee te delen. Lees het volledige antwoord van het kabinet.

Verder telefonisch contact leert dat het kabinet beseft dat de vraag vroeger gesteld had kunnen worden. Niettemin dringt de minister aan op een zo spoedig mogelijk antwoord, desnoods met de melding dat de gemeente de lijsten nog niet kan invullen. De VVSG schat in dat, gelet op de zomerperiode, daarna het eigenlijke antwoord desnoods nog in september kan volgen, maar het kabinet wilde zich daar nog niet op vastpinnen. ​

Navigatie