Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Gebruik sociale media in de lift, ook OCMW's nu volop actief
Gemeenten, OCMW's, politie- en brandweerzones zetten in 2017 nog meer in op sociale media dan het jaar voordien. De OCMW's maken de grootste sprong (van 45% in 2016 naar 67% in 2017) en zien ook het belang van hun online aanwezigheid in. In het algemeen zijn vooral Twitter en Facebook populair, maar ook Instagram en WhatsApp worden nu meer gebruikt. Lokaal gebruikt men sociale media vooral om zelf boodschappen te zenden. Het tekort aan effectieve interactie wijdt men vooral aan het gebrek aan personeel dat volwaardig met sociale media kan bezig zijn. Dat blijkt uit een onderzoek dat de Vereniging van Steden en Gemeenten vzw (VVSG) samen met Socialemediaburo.be uitvoerde.


OCMW's maken grootste sprong

Twee op drie OCMW's is nu actief op sociale media, terwijl dat vorig jaar nog minder dan de helft was. Vooral Facebook is populair. Twitter blijft steken op één op drie. Dat komt omdat OCMW's op Facebook gebruik kunnen maken van groepen, dat zijn besloten omgevingen waar de OCMW's liever mee werken gelet op soms de privacygevoelige materie waar ze mee te maken hebben. 'Voor een OCMW-project met tienermama's bijvoorbeeld is een besloten groepje op Facebook ideaal om afspraken te maken of een aantal foto's te delen', zegt Nathalie Debast van de VVSG.

Ook Instagram en WhatsApp winnen aan belang

Gemeenten en politiezones maken nu lichtjes meer gebruik van WhatsApp dan in 2016. Eén op vijf politiezones is aanwezig op WhatsApp, bij gemeenten iets meer dan één op 10 . OCMW's maken weinig gebruik van WhatsApp en ook bij de brandweerzones ligt dit slechts op ongeveer één op tien.
Er is wel een sterke toename van het gebruik van Instagram bij de politiezones: van ongeveer één op tien in 2016 naar één op vijf in 2017; bij gemeenten van respectievelijk twee op vijf naar bijna twee op drie.
Ook bij OCMW's zien we een sterke stijging van Instagram. Waar het aantal in 2016 verwaarloosbaar was, is nu één op drie OCMW's actief op Instagram.
Ook de brandweerzones vinden de weg naar Instagram, met een stijging van 40% in 2016 naar 57% in 2017.
Nieuw is dat men volop experimenteert met video, één op drie gemeenten zet in op video, en maakt deze zelf. Een minderheid (13%) laat video's voor sociale media maken. Eén op drie wil hier in de toekomst meer op inzetten. Ook Facebook Live valt in de smaak.


Vooral uitzenden, minder interactie.

Hoewel men lokaal wel denkt interactief te zijn op sociale media, gaat slechts één op drie van de accounts in interactie op Twitter. Op Facebook is dit iets meer dan de helft. Voornaamste redenen zijn tijd- en personeelsgebrek. Het sociale mediawerk komt nog te vaak terecht op de schouders van de communicatiedienst. 'Er is er nood aan "trekkers" binnen de brede organisatie, enthousiastelingen die zorgen dat het gebruik van sociale media zich als een olievlek verspreidt, gekoppeld aan een intern draagvlak, een strategie en een visie', aldus Nadja Desmet van socialmediaburo.be.
Positief is dat meer dan de helft van de respondenten in 2018 nog beter wil doen. Dat is ook nodig. De VVSG en socialmediaburo.be roepen lokale besturen op om verder te investeren in social webcare. 'De Generatie Z, dat zijn de inwoners die straks rekenen op digitale diensten in hun gemeente', luidt het.

Meer info:

- Nadja Desmet, sociale media strateeg Socialemediaburo.be, 0486 74 19 64

- Nathalie Debast, persverantwoordelijke VVSG, 0497 31 80 77

http://www.mynewsdesk.com/be/vvsg/pressreleases/persbericht-gebruik-sociale-media-in-de-lift-in-de-gemeenten-ook-ocmws-nu-volop-actief-2315205

Navigatie