Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Financiering sectoraal akkoord politie: VVSG vraagt overleg
VVSG vraagt overleg met minister Jambon over de financiering van sectoraal akkoord politie

Afgelopen dinsdag is in het onderhandelingscomité het eerste deel van de onderhandelingen over een nieuw sectoraal akkoord voor de politie afgesloten. Bij dit eerste deel van de onderhandelingen ging het onder meer over een grondige hervorming van het systeem van toelagen bij de politie. Daarnaast zou er ook een loonsverhoging komen voor bepaalde graden. Want volgens de politievakbonden zou er blijkbaar de afgelopen jaren een kloof ontstaan zijn met de loonschalen van het openbaar ambt. Op één na alle politievakbonden hebben hun voorwaardelijk tussenakkoord verleend aan de inhoud van de tekst.

De inhoud en de financiering van het akkoord moet nog besproken worden in de schoot van de regering. Dit is het tweede deel van de onderhandelingen. De VVSG vraagt aan minister Jambon een overleg over de inhoud en de financiering van het sectoraal akkoord. Daarnaast vraagt ze gedetailleerde berekeningen over de financiële gevolgen van het akkoord voor de lokale politiezones.

mailto:Koen.vanheddeghem@vvsg.be

Navigatie