Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Financiën wil correcte fiscale fiches
​De aangifte van de bedrijfsvoorheffing en de fiscale fiches van de lokale besturen stemmen niet altijd overeen, zo blijkt uit een brief van de FOD Financiën aan de VVSG. Dat leidt tot rechtzettingen en in het slechtste geval zelfs tot boetes.

De types inkomsten vermeld op de aangifte van de bedrijfsvoorheffing en die op de fiscale fiche moeten exact overeenstemmen. Is dat niet het geval, dan vraagt de FOD Financiën in april-mei van het jaar na het inkomstenjaar aan de werkgevers om de foute aangifte binnen de maand recht te zetten. Gebeurt dat niet, dan riskeert het bestuur een administratieve boete. Besturen doen er dus goed aan de gegevens vooraf goed te controleren met het oog op een perfecte overeenstemming.

In dezelfde brief dringt de FOD Financiën erop aan de jaarlijkse aangifte van facturen voor leveringen en werken, betaalde huur, onteigeningsvergoedingen en subsidies en premies zo veel mogelijk digitaal in te dienen via Belcotax-on-Web. Die digitale werkwijze is (nog) niet verplicht, maar vereenvoudigt wel de werkwijze voor beide partijen, zo luidt het.

Jan Leroy

Navigatie