Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Federale eBox biedt veel mogelijkheden voor lokale besturen


​Begin januari 2018 lanceert de federale overheid de eBox. Dankzij deze digitale brievenbus met één simpele login kan elke burger en onderneming gecentraliseerd en beveiligd documenten zoals loonbrieven, attesten, facturen en contracten ontvangen en beheren. In eerste instantie wordt een aantal bestaande diensten van federale overheidsdiensten (waaronder MyPension, MyMinFin, de eBox sociale zekerheid) geïntegreerd. In een latere fase kunnen ook diensten van andere organisaties of overheden worden gekoppeld, waaronder die van de lokale besturen.

Vandaag versturen de lokale besturen akten, vergunningen, facturen, boetes, retributies en andere documenten in de meeste gevallen nog per post op. In de toekomst kunnen ook die documenten in die ene digitale brievenbus van de burger of onderneming terechtkomen. Door lokale dienstverlening te integreren met de eBox kunnen lokale besturen betere en kostenefficiënte dienstverlening nastreven. De VVSG wil graag met de lokale besturen, de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) en Informatie Vlaanderen bekijken welke diensten hiervoor in aanmerking kunnen komen.

presentatie:20171113_event_ebox_presentations.pdf

ward.vanhal@vvsg.be

Navigatie