Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Federaal Parlement hoort VVSG over installatiepremie
​Op woensdag 9 mei sprak de VVSG op een hoorzitting in de Commissie Volksgezondheid, Leefmilieu en maatschappelijke hernieuwing van het  Federaal Parlement over het wetsvoorstel ter verbetering van een correct gebruik van de installatiepremie van mevrouw Van Peel (Kamer, 2017-2018, doc. 54 2886/001).  Op de hoorzitting kwamen ook Brulocoalis, UVCW, BAPN, De Réseau de lutte contre la pauvreté en de POD MI aan het woord.

De installatiepremie kan toegekend worden op twee verschillende basissen, waarbij de voornaamste bepalingen grotendeels gelijk lopen, maar toch zijn er ook een aantal verschillen. Het wetsvoorstel van mevrouw Van Peel wil de werking van de (verschillende) installatiepremie verbeteren via drie maatregelen:

  • De ongelijkheid aanpakken door de premie per adres toe te kennen
  • Een toeslag van 125 euro per minderjarig kind om zo rekening te houden met gezinsgrootte.
  • De mogelijkheid voor de OCMW's om het toegekende bedrag van de installatiepremie in schijven uit te betalen.

 

De VVSG liet de commissieleden weten dat zich kan vinden in een harmonisatie van de verschillende bestaande systemen voor een installatiepremie. Algemeen bevat het wetsvoorstel volgens de VVSG een aantal goede punten, maar kunnen een aantal zaken toch verbeterd worden.

Zo vindt de VVSG dat samenwoning niet bestraft mag worden. Hierbij moet er ook aandacht zijn voor andere samenlevingsvormen. De huidige maatschappij kent immers een trend van verschillende wijzen van  samenhuizen. De VVSG pleit er dan ook voor dat een aanpassing aan de wet deze verschillende samenlevingsvormen niet afstraft. Cruciaal daarin is de juiste definitie van gezin.  Dit betekent dat meerdere premies mogelijk moeten blijven voor samenlevingsvormen die niet onder de definitie van gezin vallen maar gaan samenhuizen in dezelfde woning louter omwille van de betaalbaarheid of duurzaamheid.

De VVSG vind het positief dat het wetsvoorstel in een toeslag van 125 euro per minderjarig kind voorziet. We zijn echter voorstander van een ruimere gezinsmodulering die niet beperkt wordt tot enkel de minderjarige kinderen. De VVSG vertelde de commissieleden ook dat de mogelijkheid voorzien in de wet om de installatiepremie in schijven uit te betalen en zo een reserve aan te leggen, ondersteund kan worden. Maar het is belangrijk om verder te debatteren over hoe deze reserve gebruikt moet worden. Er moet zeker en vast voldoende aandacht zijn voor de rechtszekerheid in hoofde van de cliënt.

De VVSG is tevreden dat zij gehoord werd in de commissie om zo mee het debat, dat zeker nodig is, mee vorm te kunnen geven. Het wetsvoorstel bevat immers goede denkpistes, maar er is zeker nog nood aan verdere verduidelijking.

 

 

Navigatie