Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Oproep tot 14 maart: bevraging - werking van de woningmarkt
Steunpunt Wonen heeft in opdracht van Agentschap Wonen Vlaanderen een 'nieuwbouwenquête' opgemaakt in het kader van een studie over de woningmarkt. Het steunpunt wil een beter inzicht verwerven in de werking van de woningmarkt en in het bijzonder die van nieuwbouw, door gebruik te maken van de kennis die aanwezig is bij diverse actoren (aannemers, projectontwikkelaars, beleidsmedewerkers, overheden, architecten).  Omdat ook uw mening belangrijk is, brengen we deze enquête ook onder uw aandacht.

Heeft u een mening over hoe nieuwbouw zich in de toekomst zal ontwikkelen, of best zou ontwikkelen? Wat zijn de verwachte evoluties, trendbreuken en uitdagingen? Uw inzichten zijn zeer belangrijk voor het onderzoek naar nieuwbouw.

Indien u wenst te weten wat de resultaten zijn van deze bevraging, kan u dat in antwoord op de laatste vraag aanduiden. De onderzoekers van het Steunpunt Wonen zullen u dan het finale rapport per mail toesturen.

De individuele antwoorden worden enkel door het Steunpunt Wonen verwerkt en individuele respondenten worden voor de analyse onderverdeeld in categorieën. Het is ook voor onze sector interessant om te weten wat uw antwoorden zijn en hoe deze zich gemiddeld verhouden ten opzichte van andere sectoren.

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten en kan tot 14 maart 2018. Deze enquête is niet op naam, dus u mag collega's uitnodigen om ook deel te nemen.

De link naar de enquête is: https://websurvey.kuleuven.be/index.php/10410/lang-nl

Navigatie