Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Bestuursdocumenten: elektronische kopie wordt rechtsgeldig
Op 18 januari 2019 keurde de Vlaamse Regering het uitvoeringsbesluit voor substitutie van bestuursdocumenten definitief goed. Als een overheidsinstantie haar analoge bestuursdocumenten vervangt op de wijze die beschreven is in dit besluit, dan heeft de elektronische kopie dezelfde rechtsgeldigheid als het analoge origineel.

Het uitvoeringsbesluit biedt enkel een kader voor substitutie van bestuursdocumenten die gecreëerd of ontvangen zijn in het kader van Vlaamse bevoegdheden. Bestuursdocumenten van bevolking of burgerlijke stand vallen hier bijvoorbeeld niet onder.​

Op korte termijn zal een werkgroep een mogelijk model voor een substitutieprocedure uitwerken. Verdere communicatie hierover volgt van zodra het resultaat beschikbaar is.​

Navigatie