Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Elektronische facturen vanaf 1 april verplicht ontvangen en verwerken
Volgens een wetsontwerp zullen de kernbepalingen die aanbesteders verplichten om elektronische facturen te ontvangen en verwerken, al in werking treden op 1 april 2019. De elektronische facturatie hoeft niet vermeld te zijn in de opdrachtdocumenten van de overheidsopdracht of concessie.

Normaliter onderzoekt het parlement tijdens de lopende zaken geen wetsontwerpen meer. Sinds de lopende zaken van 2007 is echter de praktijk ontstaan waarbij parlement en regering in onderling overleg uitmaken welke wetgevende teksten onderzocht moeten worden (met name gelet op de urgentie).

De Europese Commissie wil dat de elektronische facturering de meest gangbare factureringsmethode van de Europese Unie wordt. De Europese richtlijn 2014/55/EU inzake elektronische facturering bij overheidsopdrachten verplicht aanbesteders om elektronische facturen, die aan de vastgelegde Europese norm voldoen, te aanvaarden en te verwerken.


Ontvangen elektronische facturen

De timing voor de verplichte ontvangst en verwerking van elektronische facturen geldt vanaf 1 april 2019. Ondernemers die nu al elektronische facturen versturen, zullen die vanaf die datum ook elektronisch ontvangen en verwerkt zien.


Versturen elektronische facturen

De verplichting voor de ondernemers om de facturen elektronisch te versturen, geldt vanaf een door de Koning te bepalen datum. Dit zal ook gelden voor lopende overheidsopdrachten/concessies.

Dit zal echter enkel gelden voor opdrachten vanaf een door de Koning te bepalen bedrag. Er wordt zo een uitzondering gemaakt voor opdrachten van (erg) geringe waarde .

Gelet op de lopende zaken wordt dit wellicht een kwestie die behandeld wordt door de volgende Regering.

De wet treedt in werking tien dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Meer info.

Navigatie