Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Opstart eerstelijnszones: betrek het OCMW bij het verhaal
Op 7 juli ontvingen de lokale besturen (gemeenten én OCMW's) van minister Vandeurzen de oproep tot de vorming van de eerstelijnszones. Dit kadert in de al langer aangekondigde reorganisatie van de Vlaamse eerstelijnszorg.

Uit de omzendbrief blijkt dat de lokale besturen verplichte partners zijn bij de opstart van de eerstelijnszones. Het formele engagement hiervoor wordt enkel gevraagd aan het gemeentebestuur. Echter, omdat we verwachten dat de toekomstige eerstelijnszone een invloed zullen hebben op de OCMW-dienstverlening, is het van cruciaal belang dat het gemeentebestuur ook het OCMW hierin betrekt. Bij het aangaan van een engagement raden we dan ook aan dat het gemeentebestuur de visie van het OCMW over de eerstelijnszorg aftoetst.

Daarnaast worden de lokale dienstencentra in eerste instantie niet meegenomen in de samenstelling van de Zorgraad. Toch zijn de lokale dienstencentra een belangrijke partner in de buurtgerichte zorg en de gezondheidspreventie, twee thema's die een belangrijke rol innemen in de hervorming van de eerstelijnszorg. De VVSG pleit er dan ook voor om de lokale dienstencentra mee op te nemen in de samenstelling van de Zorgraad.

In navolging van de infosessies over de reorganisatie van het eerstelijnslandschap die VVSG organiseerde in juni, ontwikkelden we ook een leidraad voor lokale besturen over de opstart van de eerstelijnszones gaan. Lokale besturen die deze informatie nog niet in hun bezit hebben, kunnen dit opvragen via het mailadres eerstelijn@vvsg.be. Ook met andere vragen over de reorganisatie van het Vlaamse eerstelijnslandschap kan je hier terecht.

Navigatie