Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Eerste structureel voorschot aanvullende personenbelasting gestort
Eind september stortte de FOD Financiën het eerste structureel voorschot voor de aanvullende personenbelasting (APB) aan de gemeenten door. Er verscheen daardoor 156 miljoen euro op de rekeningen van de Vlaamse gemeenten. Ter vergelijking: als het structureel voorschottensysteem niet zou zijn ingevoerd, dan zouden de gemeenten in september véél minder hebben gekregen. Voor het aanslagjaar 2017 had de fiscus eind augustus namelijk nog maar voor 40 miljoen euro aan inkohieringen gedaan, wat pas in november 2017 zou leiden tot een doorstorting van ongeveer hetzelfde bedrag. Gemeenten beschikken nu dus al veel eerder over een groter deel van hun geld.

De invoering van het voorschottensysteem komt er na jarenlang aandringen door de VVSG.

 

Ook in oktober, november en december zullen de besturen een gelijkaardig bedrag ontvangen. Van januari tot april 2018 zal het maandelijks bedrag verhogen tot 234 miljoen euro. Tegen eind april 2018 zullen de gemeenten zo in totaal meer dan 1,5 miljard euro ontvangen, wat 80% bedraagt van de geraamde APB-ontvangsten voor het aanslagjaar 2017.

 

Ben Gilot

Navigatie