Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Tot 26 september: eerste oproep klimaatsubsidies Zorgsector
​Hebt u voor uw voorziening een energiescan laten uitvoeren door VEB met subsidies van VIPA? Schrijf u dan in op de eerste oproep en vraag klimaatsubsidies aan voor de energiebesparende maatregelen die u wenst uit te voeren. De uiterste indieningsdatum van de eerste oproep is 26 september 2018. Een tweede oproep wordt gepland in de herfst van 2018.

U kunt zich reeds aanmelden op ons platform Terra, waar u naast informatie over uw gebouwen ook de resultaten van uw energiescan kunt raadplegen. Nadat het studiebureau uw energiescan finaal heeft afgerond kunt u de energiebesparende maatregelen in Terra terugvinden. Hier kunt u vervolgens aanvinken welke maatregelen u wil uitvoeren en waarvoor u subsidies wenst aan te vragen. U kunt uw subsidieaanvraag indienen via Terra. De berekeningsmodule toont dan onmiddellijk wat de (maximale) subsidie is die u zal ontvangen indien de subsidie wordt toegekend.

Oproepbrief over de klimaatsubsidies

Meer info over de klimaatsubsidies

Navigatie