Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Gipod-coördinatoren krijgen draaiboek
​​​Het Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD) brengt alle informatie over werken of manifestaties op het openbaar domein samen in één platform. Gemeenten zijn decretaal verplicht om de nodige informatie aan te leveren, maar worstelen met de integratie van het GIPOD in de dagelijkse werking. Een draaiboek dat GIPOD-coördinatoren handvatten aanreikt bij de implementatie, is daarom geen overbodige luxe. De handreiking tracht de lokale besturen een aantal kapstokken en goede praktijken aan te reiken bij de implementatie van het GIPOD-project in een lokaal bestuur. Deze handreiking kwam tot stand in kader van het actieplan ondernemingsvriendelijke gemeenten van het agentschap Innoveren en Ondernemen.

Naast deze handreiking moet het traject LBLOD – mobiliteit van het agentschap Binnenlands Bestuur op termijn ook helpen bij de implementatie.

ward.vanhal@vvsg.be

Navigatie