Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Europa duurzamer in 2030: discussienota Europese Commissie
​Vorige week publiceerde de Europese Commissie een discussienota over een duurzaam Europa in 2030. Die maakt deel uit van de inspanningen van de Europese Unie om invulling te geven aan de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (Sustainable Development Goals of SDG's). ​

De reflectiepaper geeft een overzicht van de uitdagingen voor Europa, aangevuld met scenario's voor de toekomst. Uit de nota blijkt dat bijkomende maatregelen nodig zijn om Europa duurzamer te maken tegen 2030. De Europese Commissie stelt drie scenario's voor om het debat te stimuleren over de manier waarop in de EU gevolg moet worden gegeven aan de SDG's:

  1. Een overkoepelende EU-strategie met betrekking tot de SDG's die dient als leidraad voor het optreden van de EU en haar lidstaten;
  2. Een verdere integratie van de SDG's in alle relevante beleidsmaatregelen van de EU, maar zonder de lidstaten tot optreden te dwingen;
  3. Een grotere nadruk leggen op het externe optreden en consolidatie van de huidige ambities op EU-niveau met betrekking tot duurzaamheid.

 
Ook de VVSG gaf input voor de discussienota. We deden dat via CEMR, de Europese koepel voor regionale en lokale besturen.
 

Navigatie