Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Eengemaakt bibliotheeksysteem: goedkoper voor gemeenten, beter voor bibliotheken
​Het centrale Vlaamse bibliotheeksysteem, waar de VVSG al lang voor pleit, maakt verschillende nieuwe bibliotheekdiensten mogelijk en doet dat met minder middelen dan vandaag. Door de schaalvergroting op Vlaams niveau kan er meer met minder. Deze winst vertaalt minister Gatz nu naar de kostenbijdrage van de gemeenten. Momenteel betalen die voor deelname aan de provinciale platformen een jaarlijkse bijdrage aan het provinciebestuur. Afhankelijk van de provincie schommelt die bijdrage tussen 0,24 en 0,46 euro per inwoner. Voor het nieuwe eengemaakte bibliotheeksysteem, waarop de Vlaamse bibliotheken tussen 2018 en 2021 zullen worden aangesloten, kiest de minister voor het laagste van de bestaande tarieven, namelijk 0,24 euro per inwoner. Hij stuurde een persbericht uit na het beantwoorden van de vraag over de gunning van het systeem in de Commissie Cultuur van het Vlaams parlement vorige week. Gemeenten die intekenen op het centrale systeem, verwerven een performant uitleensysteem en een vernieuwd mobiel toegankelijk websiteplatform voor bibliotheekbezoekers. Dit platform zal een online catalogus bevatten met verrijkende informatie: covers, samenvattingen, recensies en muziekfragmenten en een gepersonaliseerde digitale selfservice-omgeving. Voor een gemiddelde Vlaamse gemeente van ongeveer 20.000 inwoners kost intekenen nog geen 5.000 euro per jaar. Voor een grotere stad als Kortrijk, Sint-Niklaas of Hasselt komt dit op ongeveer 18.000 euro per jaar. Voor vele lokale besturen levert het nieuwe tarief een netto besparing op die geherinvesteerd kan worden, bijvoorbeeld ten bate van mediawijsheid.

Navigatie