Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Drie jaar lang 121 miljoen euro extra voor pensioenfinanciering lokale besturen
​De federale regering heeft beslist om in 2018, 2019 en 2020 telkens 121 miljoen bij te dragen aan de financiering van de overheidspensioenen van de lokale besturen. Die staan daar vandaag helemaal alleen voor in. Het geld is afkomstig van de zogenaamde loonmatigingsbijdrage die lokale besturen betalen voor hun personeel. Dat geld ging tot nu toe naar de algemene sociale zekerheid, en keert nu naar de lokale sector terug.
De VVSG verwelkomt deze beslissing. Voorzitter Wim Dries: 'Het is de eerste keer dat de federale overheid echt (al is het voorlopig maar voor drie jaar) bijdraagt aan de financiering van het pensioenstelsel van de lokale besturen. Voor de andere sectoren (werknemers, zelfstandigen en andere overheden) doet ze dat wel al jaren. Toch mogen we dit niet als een definitieve oplossing beschouwen, want volgens de laatste ramingen zou de pensioenfactuur voor de Belgische lokale besturen tegen 2023 nog met meer dan 730 miljoen euro toenemen. Ze leggen dus een steeds groter beslag op de lokale budgetten. De volgende federale regering zal dan ook bijkomende stappen moeten zetten om dit voor de lokale besturen betaalbaar te houden. De beslissing van vandaag is in die zin een positief signaal.'

Nog dit: voor de effectieve realisatie van deze dotatie van 121 miljoen is het wachten op de goedkeuring van een wet die momenteel wordt behandeld in de Kamer. Door een belangenconflict komt de goedkeuring er wellicht pas over enkele maanden.

Jan Leroy

Navigatie