Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Nieuw: draaiboek omgevingsanalyse lokale diversiteit
​De gemeenten kleuren steeds diverser. Hoe gaat uw gemeente daarmee om? Hoeveel personen van buitenlandse herkomst wonen er in uw gemeente? Hoe gaan de  diensten om met de aanwezige diversiteit? En hoe kunt u anderstalige inwoners bevragen?

Het 'Draaiboek omgevingsanalyse lokale diversiteit' van het Agentschap Integratie & Inburgering wil alvast lokale besturen verder op weg helpen.  Het maakt u in eerste instantie wegwijs in de cijfers naar nationaliteit, origine en herkomst. Zo kunt u cijfers vinden per herkomstland,  herkomstgroepen, de doelgroep inburgering, de diversiteit in de leeftijdsklassen en cijfers over de sociale positie van inwoners met buitenlandse herkomst. Het document is dan ook relevant voor elke gemeentelijke dienst.

Daarnaast biedt het draaiboek handige instrumenten, tips en voorbeelden die lokale besturen op weg helpen om onderbouwde en kwalitatieve beleidsinformatie te verkrijgen. Zo krijgen de besturen een meer accuraat beeld van de manier waarop de inwoners,  de interne dienstverlening maar ook andere organisaties en verenigingen omgaan met de aanwezige diversiteit. Bovendien reikt het draaiboek een waaier aan participatieve methodes aan. Zo is het instrument een houvast voor een integraal diversiteitsbeleid en een welkome aanvulling bij de vele bestaande monitoringsinstrumenten zoals de Lokale Integratie en Inburgeringsmonitor (LIIM). Meer Info en ondersteuning

Navigatie