Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Nieuwe start voor werkgroep e-inclusie
Het doel van deze werkgroep/ expertengroep op Vlaams niveau was en blijft het delen van ervaringen met betrekking tot e-inclusie op (boven)lokaal niveau: steden, gemeenten en organisaties die getuigen, demonstreren en uitwisselen over hun projecten ter zake. Het is de bedoeling om goede praktijken en initiatieven op het vlak van e-inclusie te detecteren en te ontsluiten (onder meer via de website e-inclusie.be), hierover te communiceren, tools te verkennen, mogelijkheid te geven voor input en feedback en om op vraag specifieke gezamenlijke initiatieven op te zetten.

De werkgroep komt twee keer per jaar samen, de eerste keer op 7 juni 2018, van 9u30 tot 13u. Tijdens deze bijeenkomst zal gefocust worden op het concreet aan de slag gaan met de bouwblokken voor een duurzaam e-inclusief beleid en de nieuwe Mediaprofielen, gevolgd door een intervisie. Tot slot zal met de deelnemers bepaald worden wat de agenda kan zijn voor de volgende bijeenkomsten.

Bent u geïnteresseerd in deze werkgroep/ expertengroep ? Hebt u zelf initiatieven die u graag wilt voorstellen ? Hebt u ideeën of vragen voor de werkgroep ? Laat het ons gerust weten via mail aan laure.vanhoecke@imec.be (Mediawijs, Vlaams Kenniscentrum voor Mediawijsheid) of dany.dewulf@vvsg.be (VVSG), uiterlijk tegen woensdag 30 mei.

Zeker ook interessant in dat verband is de publicatie Allemaal Digitaal? 7 bouwblokken voor een duurzaam e-inclusiebeleid.

Navigatie