Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Doe-pakket ‘Toegankelijke kinderopvang voor iedereen’
Kind en Gezin, de VVSG, het Vlaams Welzijnsverbond en de Gezinsbond maakten samen een doe-pakket om de sociale functie van kinderopvang lokaal aan te pakken. Het pakket bestaat uit verschillende modules en biedt een praktische leidraad aan de trekker of voorzitter van bijvoorbeeld het Lokaal overleg Kinderopvang, Huis van het Kind, armoedeoverleg, enzovoort. Het Doe-pakket zet aan om samen met kinderopvangvoorzieningen, toeleiders en verenigingen van gezinnen te reflecteren om van armoedebestrijding een lokaal verhaal te maken.

Meer info: http://www.vvsg.be/zorg-en-welzijn/kinderopvang/Paginas/Lokaal-Overleg-Kinderopvang.aspx

Navigatie