Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Evalueer mee de regelgeving voor toegankelijkheid
Sinds maart 2010 bestaat er een Vlaamse stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid (inforumnr. 241072). Aanvragen voor nieuwbouw, verbouwingen of uitbreidingen van gebouwen die publiek toegankelijk zijn, moeten aan deze regelgeving voldoen. Zo worden handelszaken, kantoorgebouwen, winkelcentra, praktijken van vrije beroepen, stations, appartementsgebouwen voor iedereen toegankelijk. Dat is belangrijk, want iedereen heeft baat bij een gebruiksvriendelijke, veilige en comfortabele omgeving. 

Op dit moment loopt een evaluatie van deze regelgeving, onder andere via een enquête bij de vergunningverlenende overheid. Laat uw mening over deze verordening horen!

Vragen rond toegankelijkheid van gebouwen? Vind meer info over de toegankelijkheid van gebouwen via www.toegankelijkgebouw.be of neem contact op met Kathleen Polders (Inter).

Navigatie