Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Burgers en digitale vaardigheden: campagne en spel
​U heeft het al gemerkt: we maken steeds meer en sneller de transformatie naar de digitale samenleving! Maar heel wat mensen, zowel medewerkers van de lokale besturen als inwoners op hun grondgebied, beschikken nog niet, of nog niet helemaal, over alle noodzakelijke digitale vaardigheden. Daarom start de FOD Economie vanaf eind april een sensibiliseringscampagne en zal ze in samenwerking met de Belgische Digital Champion een interactief online spel lanceren – Digital Duel – waarmee burgers hun digitale vaardigheden kunnen testen. Aan het einde van het spel krijgen de burgers hun digitale leeftijd en krijgen ze een advies, bijvoorbeeld omtrent opleidingen die hen kunnen helpen om hun vaardigheden verder aan te scherpen.
U wordt snel geïnformeerd over de lancering van het spel en bij deze een warme oproep om het initiatief van de FOD Economie, dat is afgestemd met de initiatieven van Mediawijs en de VVSG op vlak van e-inclusie, te steunen! De FOD Economie zal ook flyers, affiches en een elektronische communicatiekit ter beschikking stellen aan de gemeente of de stad, ter ondersteuning.
Dit zal ook aan bod kunnen komen in de werkgroep e-inclusie, waaraan Mediawijs en de VVSG samen een doorstart zullen geven dit jaar. Daarover meer in een volgend bericht!

Dany Dewulf

Stafmedewerker Inclusie en Vermaatschappelijking van zorg, VVSG.

Navigatie