Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Denk aan omzetting tarief onroerende voorheffing
Gemeenten die hun tarief voor de opcentiemen op de onroerende voorheffing voor het aanslagjaar 2018 nog niet hebben vastgesteld moeten eraan denken dat ze de omrekeningscoëfficiënt gebruiken.  

Door het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en de gewijzigde financiering van de provincies stijgt de Vlaamse basisheffing onroerende voorheffing namelijk van 2,5% naar 3,97%. Om deze stijging te neutraliseren moeten gemeenten dus voor een gelijkblijvende opbrengst het tarief van het aanslagjaar 2017 delen door 1,588. Een bestuur kan uiteraard nog altijd afwijken van het op die manier bekomen tarief, wat ze dan wel expliciet in haar beslissing moet aangeven.

Ben Gilot

Navigatie