Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Neem deel aan de werkgroep KSZ
​Bent u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ)? Wil u zelf  input geven en uw lokale noden doorgeven op vlak van KSZ? U bent van harte welkom op de werkgroep KSZ die elk kwartaal op donderdagvoormiddag plaatsvindt bij de VVSG.

Tijdens de KSZ-opleidingen die de VVSG in samenwerking met de softwareleveranciers heeft georganiseerd reageerden heel wat OCMW's op de snelheid waarmee nieuwe KSZ-stromen op hen afkomen en op de verplichtingen in het kader van het sociaal onderzoek. Vanuit de VVSG laten we u als medewerker van het OCMW graag ook aan het woord. Tijdens de werkgroep KSZ brengen we u op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen, maar laten we ook  ruimte om uw eigen noden te formuleren zodat we die kunnen meenemen op de overlegmomenten met de KSZ en de POD MI die regelmatig plaatsvinden.

Wie wil deelnemen aan deze werkgroep kan dat doorgeven aan Jolien Dewaele (jolien.dewaele@vvsg.be). De exacte data voor 2018 liggen nog niet vast, maar worden aan de geïnteresseerden doorgeven in de eerste helft van januari 2018. We vergaderen op donderdagvoormiddag (10u-12u).

Alvast bedankt voor uw engagement!

Navigatie