Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Decreet lokaal bestuur al deels in werking, of toch niet?
​De Vlaamse regering haalde haar beoogde timing. Het decreet lokaal bestuur kreeg op 21 december groen licht van het Vlaamse Parlement. De dag nadien werd het bekrachtigd door de Vlaamse regering, waardoor de tekst als officiële datum 22 december 2017 mee kreeg.

Vandaag is het wachten op de publicatie van de 609 artikels in het Belgisch Staatsblad. Wanneer dat gebeurt, weten we niet, maar wellicht is er nog wel even tijd nodig voor de vertaling in het Frans. Die publicatiedatum is belangrijk, want al tien dagen nadien treedt de bepalingen in werking over de overgang van een gemeente- én een OCMW-secretaris naar één algemeen directeur voor beide besturen, en een parallelle regeling voor de overgang van twee financieel beheerders naar één financieel directeur.

In het decreet lokaal bestuur staan trouwens ook artikels die al op 1 januari 2018 in werking treden, wat dus noodgedwongen met terugwerkende kracht zal zijn. Het gaat vooral om bepalingen over het aantal leden van de gemeente- en OCMW-raad, het college en vast bureau en het bijzonder comité, allemaal in functie van de samenstelling van de organen voor de volgende legislatuur. Voor een definitieve berekening is het echter wachten op de publicatie van de officiële bevolkingscijfers per gemeente op 1 januari 2018.

De gespreide inwerkingtreding is een van de vele elementen van het decreet lokaal bestuur waarover u meer verneemt tijdens de vormingsreeks die de VVSG hierover in de periode van 21 februari tot einde maart organiseert. Snel inschrijven is de boodschap, want de interesse is nu al bijzonder groot. 

Jan Leroy

Navigatie