Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Decreet Lokaal Sociaal Beleid goedgekeurd
​Met het nieuwe decreet Lokaal Sociaal Beleid wil Vlaanderen de sturende rol van het lokaal bestuur in netwerken versterken, om zo te komen tot een meer integraal beleid. Ook een lokaal sociaal beleid in samenwerking met andere besturen wordt erin mogelijk gemaakt. Met dit decreet wil Vlaanderen lokale besturen ondersteunen bij het voeren van een lokaal sociaal beleid, rekening houdend met het decreet Lokaal Bestuur, via vier inhoudelijke hoofdstukken:

  • lokaal sociaal beleid als onderdeel van de meerjarenplanning
  • regie van de lokale sociale hulp- en dienstverlening
  • toegankelijke hulp- en dienstverlening en onderbescherming aanpakken, waarin zowel de sociale huizen, het Geïntegreerd Onthaal en de Huizen van het Kind een belangrijke rol spelen
  • vermaatschappelijking van de lokale sociale hulp- en dienstverlening 

 

De VVSG wenst dat er nog deze legislatuur uitvoeringsbesluiten worden geschreven bij het decreet, zodat het ook in de praktijk kan worden omgezet.

Vragen: peter.cousaert@vvsg.be, 0477 70 56 89

Navigatie