Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Memorandum verkiezingen 2019: kom mee debatteren op 20 augustus
 

Kunnen lokale besturen meer effect genereren door samen te werken met burgers, organisaties en andere besturen? Dringt een nieuwe bestuurlijke organisatie zich op? Moeten we de​ gemeentelijke financiering herijken? Hoe kunnen we de capaciteit van lokale besturen versterken, maar ook de sociale cohesie in de wijken? Hoe kunnen we zorgen voor een gezonde leefomgeving voor iedereen?

De VVSG organiseert een debatsessie met haar leden ter voorbereiding van haar memorandum voor de verkiezingen van mei 2019.

Alle leden krijgen ruimte om hun visie in het debat in te brengen zodat de VVSG een straf plan met een scherpe visie en concrete wensen kan voorleggen. De feedback uit die sessie verwerken we in het finale tekstvoorstel van ons verkiezingsmemorandum.

Wanneer: maandag 20 augustus 2018, van 14u00 tot 16u00

Waar: Paviljoenstraat 9, 1030 Brussel

Meer informatie en inschrijven: mail naar ingrid.pelssers@vvsg.be

Navigatie