Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

De zorgvereniging: een praktische handleiding
​Lokale besturen hertekenen hun organisaties in de welzijns- en zorgsector. De integratie van gemeente en OCMW, samenwerkingen en de zoektocht naar de juiste schaal hebben de interesse van besturen in het fenomeen 'zorgvereniging' gewekt.

Het traject van de oprichting van een zorgvereniging roept echter een aantal beleidsvragen op. Welke taken neemt het OCMW nog op en wat doet de zorgvereniging? Hoe verhoudt de zorgvereniging zich tot de gebruiker? Blijft het OCMW het eerste aanspreekpunt? Beschikt het OCMW nog over de mogelijkheid een eigen doelgroepenbeleid te voeren? Kiest het OCMW voor terbeschikkingstelling of overdracht van personeel? Wat zal de zorgvereniging kosten en wie zal dat betalen?

Deze handleiding geeft besturen een stappenplan dat hen toelaat om gezamenlijk een antwoord op die vragen te formuleren. Er bestaan immers geen standaardantwoorden, die ontstaan door het samen te doen!

Bestel de handleiding.

Navigatie