Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Sunita Narain: duurzame omslag moet groeien vanuit lokale gemeenschap
Door haar onmetelijke uitgestrektheid en zeer snel groeiende bevolking stijgt in India de nood tot een omslag naar een klimaatneutrale en veerkrachtige samenleving en een duurzame groei voor arm en rijk, sneller dan elders. De enorme uitdagingen waar de Indiase gemeenschappen voor staan kunnen voor ons een spiegel zijn voor de grotere extremen waar ook wij in de toekomst mee zullen moeten omgaan.

Sunita Narain is directeur van het Centre for Science and Environment (CSE) en is volgens Time Magazine bij de 100 invloedrijkste personen ter wereld. CSE won onder haar leiding de prestigieuze Stockholm Water Prize.

Sunita Narain toont aan dat economische groei fundamenteel verduurzaamt en arm en rijk ten goede komt als lokale gemeenschappen zelf terug controle krijgen over hun natuurlijke hulpbronnen en deze beheren volgens de principes van participatieve democratie. We moeten volop inzetten op participatie en sociale inclusie.

Vanuit deze invalshoek bespreken we met Sunita Narain op de VVSG Trefdag het belang van Agenda 2030 en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. We leggen haar de vraag voor of deze duurzame ontwikkelingsdoelstellingen een wezenlijke bijdrage leveren aan een ander denkkader, een andere werkwijze en een ander model voor "ontwikkeling."

 

Navigatie