Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Kwalificatie kinderbegeleider op de werkvloer vanaf schooljaar 2017-2018
Vanaf volgend schooljaar bieden een aantal geselecteerde scholen het 7de specialisatiejaar kinderbegeleider aan onder de vorm van Duaal Leren.  Duaal leren is een doorgedreven vorm van leren op de werkvloer. Bij duaal leren leert de leerling de meeste vaardigheden die hij moet kennen, tijdens het werken in een kinderopvangvoorziening zelf. Door te werken, leert hij dus de vaardigheden die hij later op de arbeidsmarkt nodig heeft. De werkplek wordt zo de school.

Leerlingen tussen 18 en 25 jaar verwerven de nodige competenties en de kwalificatie van kinderbegeleider, door minimaal 20 uur per week mee te werken in de kinderopvang. Daarnaast gaan ze ook nog één of twee dagen per week naar school. Een deel van de opleiding gaat door in een kinderopvang van baby's en peuters en een deel in de kinderopvang voor schoolgaande kinderen.

Deze leerlingen worden, gedurende het schooljaar, beschouwd als een kinderbegeleider in een kwalificerend traject en bijgevolg tellen ze mee voor je kindratio. De organisator, de school en de leerling maken een overeenkomst, waar een beperkte vergoeding aan verbonden is.

Na een positieve evaluatie kunnen ook andere scholen de opleiding 'duaal leren kinderbegeleider' aanbieden vanaf het schooljaar 2018-2019.

Heb je als kinderdagverblijf of betrokken lokaal bestuur interesse om te participeren aan duaal leren, neem contact op met  Jan Creten, sectorconsulent Diverscity, jan.creten@diverscity.be. Diverscity en VIVO dienden een subsidieaanvraag in om kinderopvanginitiatieven te ondersteunen die aan de slag gaan met deze leerlingen.

​meer info vind je hier

Navigatie